Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Te nietigverklaring

 • Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.2 Afwijkingen voorwaarden

 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Wijzigingen/aanpassingen

 • De informatie en artikelen die op de website van verhuurder worden getoond, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Verhuurder kan op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen in de informatie op de website van verhuurder aanbrengen. In geen geval zal verhuurder en/of derden aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade die samenhangt met het algemeen gebruik van deze website of met vertraging of onmogelijkheid om de website te gebruiken.

1.4 Aansprakelijkheid verhuur en koop items, bij afname van geheel stijlingsconcept

 • Tijdens de huurperiode draagt de huurder zorg voor en de risico’s van het gehuurde. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling is de huurder aansprakelijk voor verlies, beschadiging en breuk – door welke oorzaak dan ook -, voor kwaliteitsvermindering door toedoen van de huurder en voor alle hieruit voor de verhuurder voortvloeiende schade en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te worden vergoed. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht. Indien de reparatiekosten de waarde van het desbetreffende artikel van het gehuurde overstijgt, zal het desbetreffende artikel vervangen moeten worden.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan een gekocht product bij reeds gebruik/openen van het product.
 • Schade aan een gekocht item door transport worden wel door ons vergoed/vervangen.
 • Bij diefstal en/of vermissing van het gehuurde, is de huurder verplicht de schade aan de verhuurder te vergoeden. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door de verhuurder geleden schade (zoals bijvoorbeeld omzet- en/of winstderving).
 • De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging, waaronder brand- en overige materiële schade van zaken van de huurder en letselschade aan personen, veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verhuurder. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg-)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet – en/of winstderving, vertragingsschade en stilstand schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien de verhuurder aansprakelijk is, zal iedere aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt zijn tot 6 maal de netto huur-/factuurprijs van het gehuurde. Deze wordt achteraf berekend en gefactureerd.
 • Na retour en controle van het product wordt binnen 7 dagen contact opgenomen indien er sprake is van schade
 • Elk vorderingsrecht van de huurder en/of derden vervalt door het verloop van één jaar na afloop van de schadedatum.

 

2. Bruiloften

2.1 Voorwaarden bruiloften

 • Paragraaf 2.1 t/m 2.3 zijn van toepassing op alle offertes voor bruiloften zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2.2 Offerte

 • Indien u akkoord gaat met de offerte graag dit per mail bevestigen.
 • Bij het akkoord gaan met de offerte vragen wij u een aanbetaling te doen van €100,- om de datum vast te zetten. Dit bedrag is niet restitueerbaar.
 • Wij vragen twee maanden voorafgaand aan het event, om een aanbetaling van 50% van het totale bedrag incl. BTW min de reeds betaalde €100,-.
 • Uiterlijk 2 weken voorafgaand het event dient het restbedrag van het totaal bedrag incl BTW overgemaakt te worden.

 

2.3 Annuleringskosten

By Jalou rekent de volgende kosten door aan de klant:

 • Datum ligt méér dan 2 maanden vóór de dag van het evenement: 0%.
 • De datum ligt minder dan 2 maanden tot 14 dagen voor de dag van het evenement: 50%.
 • De datum ligt 13 tot 7 dagen voor de dag van het evenement: 75%.
 • Bij annuleringen binnen 7 dagen voor de dag van het evenement: 100%.

3. Events

3.1 Voorwaarden alle events met uitzondering van bruiloften

 • Paragraaf 3.1 t/m 3.3 zijn van toepassing op alle offertes voor bruiloften zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

 

3.2 Offerte

 • Indien u akkoord gaat graag dit per mail bevestigen.
 • Bij het akkoord gaan met de offerte vragen wij u een aanbetaling te doen van 50% van het volledige bedrag incl. BTW.
 • Uiterlijk 2 weken voorafgaand het event dient het restbedrag bedrag incl. BTW met aftrek van de aanbetaling van 50% betaald te worden.

 

3.3 Annuleringskosten

By Jalou rekent de volgende kosten door aan de klant:

 • Datum ligt méér dan 2 maanden vóór de dag van het evenement: 0% u krijgt uw aanbetaling volledig terug.
 • Datum ligt minder dan 1 maand tot 14 dagen voor de dag van het evenement: 50%, wij houden 50% van de aanbetaling in, de andere 50% wordt teruggestort op uw rekening.
 • Datum ligt 13 tot 7 dagen voor de dag van het evenement: 75%, wij houden 75% van de volledige betaling in, de andere 25% wordt teruggestort op uw rekening.
 • Bij annuleringen binnen 7 dagen voor de dag van het evenement: 100% Geen restitutie.

4. Verhuur

4.1 Voorwaarden Verhuur

 • Paragraaf 4.1 t/m 4.4 zijn van toepassing op alle alle offertes/facturen voor verhuur zover van deze voorwaarden niet schriftelijk zijn afgeweken.

 

4.2 Huurperiode

 • Huurperiode bedraagt 3 dagen tenzij hiervan schriftelijk door By Jalou wordt afgeweken.
 • Indien er door By Jalou schriftelijk wordt afgeweken van de 3 dagen huurperiode geldt er per extra verhuurdag, 35% van het totaal verhuurbedrag bovenop het standaard verhuurbedrag.

 

4.3 Prijzen & betaling

 • Prijzen gelden zoals aangegeven op de website.
 • Prijzen worden vermeld excl. BTW.
 • Bij customized orders gelden geen bedragen zoals opgegeven in de offerte.
 • Factuur bedrag incl. borgsom dient uiterlijk één dag vooraf start van verhuurdatum overgemaakt te worden op het rekeningnummer van By Jalou.

4.4 Afhalen en bezorgen

 • Standaard is dat de verhuur items worden opgehaald op afspaak.
 • Bezorging mogelijk, tarief afhankelijk van grootte van het item. Op aanvraag tegen vergoeding mogelijk.

 

4.5 Aansprakelijkheid & Borg

 • Op de factuur wordt een borgbedrag gerekend tussen €20-€500, afhankelijk van de hoogte van factuur en waarde van de producten.
 • Tijdens de huurperiode draagt de huurder zorg voor en de risico’s van het gehuurde. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling is de huurder aansprakelijk voor verlies, beschadiging en breuk – door welke oorzaak dan ook -, voor kwaliteitsvermindering door toedoen van de huurder en voor alle hieruit voor de verhuurder voortvloeiende schade en zal het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te worden vergoed. Ook eventuele reparatiekosten worden aan de huurder in rekening gebracht. Indien de reparatiekosten de waarde van het desbetreffende artikel van het gehuurde overstijgt, zal het desbetreffende artikel vervangen moeten worden.
 • Bij diefstal en/of vermissing van het gehuurde, is de huurder verplicht de schade aan de verhuurder te vergoeden. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door de verhuurder geleden schade (zoals bijvoorbeeld omzet- en/of winstderving).
 • De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakbeschadiging, waaronder brand- en overige materiële schade van zaken van de huurder en letselschade aan personen, veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verhuurder. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg-)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet – en/of winstderving, vertragingsschade en stilstand schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien de verhuurder aansprakelijk is, zal iedere aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt zijn tot 6 maal de netto huur-/factuurprijs van het gehuurde. Deze wordt ingehouden van het borgbedrag.
 • Na retour en controle van het product wordt binnen 7 dagen de (rest)borgsom terug gestort op het rekeningnummer van de huurder. Bij schade of vermissing van verhuur item zoals in lid 4.4 beschreven wordt van dit bedrag ingehouden.
 • Elk vorderingsrecht van de huurder en/of derden vervalt door het verloop van één jaar na afloop van de schadedatum.